Gressvik sykehjem har redusert matsvinnet med 25 prosent. Østfoldforskning håper flere vil gjøre det samme. 

Ved Gressvik sykehjem har det blitt iverksatt enkle grep for å redusere matsvinnet. Å kaste minst mulig, og bruke det man har, er budskapet fra sykehjemmet. Sykehjemmet har jobbet med bevisstgjøring blant de ansatte, og det er et kostombud ved hver avdeling. Disse gode resultatene ble formidlet i en reportasje på NRK Østfold

 

Seniorforsker Hanne Møller forteller at sykehjemmene står for halvparten av matsvinnet i serveringssektoren i Fredrikstad kommune. Å redusere matsvinnet med 25 prosent er mye, sier Hanne, men det bør være mulig med 50 prosent reduksjon. Seniorforsker Ole Jørgen Hanssen sier videre at det er viktig å redusere matsvinnet uten at det går på bekostning av matglede og ernæringsbehov. Han forteller at mye har skjedd siden arbeidet med å redusere matsvinn startet i 2008. Det er full fart i hele verdikjeden fra primærproduksjon og fram til forbruker. Mobilisering i alle ledd har vært viktig for å nå målene. Å redusere matsvinn er viktig fordi vi har blitt flere mennesker på jorden, mange trenger mat. Å kaste mat koster både penger og energi i tillegg til at det er uetisk og umoralsk, avslutter Ole Jørgen. 

 

Se innslaget på NRK Østfold her