Lars Gunnar Tellnes, Ingunn Saur Modahl og Andreas Brekke har vært på møte som markerer ett år med jobbing i prosjektet SYLFEED. Østfoldforskning gjør miljømessige vurderinger av produksjonsprosessen, gir innspill til forbedringsmuligheter og setter opp sammenligninger mot andre proteinkilder. Innenfor EU holder man på å etablere et system med miljøfotavtrykk (environmental footprint) for produkter og "fôr til matproduserende dyr" er en av produktkategoriene som har kommet lengst i prosessen. Vi i Østfoldforskning synes det er spennende å kunne teste ut dette systemet tidlig i prosessen på et produkt som virker lovende miljømessig. Ikke minst er det spennede å kunne jobbe sammen med dyktige partnere innen forskning og industri i Europa; Arbiom, Norske Skog Golbey og Ayming fra Frankrike, Matìs og Laxa fra Island, SP Rise fra Sverige, Skretting fra Norge og Prayon fra Belgia.

 

Fra venstre: Ingunn Saur Modahl, Lars Gunnar Tellnes og Andreas Brekke.

Foto: Ingunn Saur Modahl

 

Du kan lese mer om EU-prosjektet SYLFEED her.