Frode har hatt permisjon fra Østfoldforskning for å gjennomføre sin PhD ved Høgskolen i Østfold, og tirsdag 4. juni kl 12 vil han presentere sitt doktorgradsarbeid i kantinen på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.