Etter en førtifem minutters presentasjon av avhandlingen, ble Fredrik grundig spurt av komiteen bestående av professor Michael Zwicky Hauschild fra Danmarks Tekniske Universitet, PhD Serenella Sala fra EU JRC og professor Finn Adler fra Aalborg Universitet. Temaet for oppgaven handler dypest sett om hva som er viktig å ta vare på i naturen og det var ikke til å unngå at diskusjonen flere ganger beveget seg over i det eksistensielle og hvordan vi kan rangere mellom godt og vondt. Etter en lang og vellykket seanse ble Fredrik feiret for vel gjennomført doktorgrad og disputas.