Østfoldforskning deltar i eit EU-prosjekt saman med Borregaard og andre partnarar der vår oppgave er å analysere miljøegenskapane til produkta. Les meir om dette spennande materialet på Forskningsdagene sine heimesider.