I prosjektet PacKnoPlast skal Østfoldforskning sammen med Bama, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, og hvor målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og kommuniserer deres begrunnelser.

 

 

Les mer om prosjektet på Forskningsrådets hjemmeside.