Prosjektet er bygd opp om kretsløpstankegangen. Alt på laksen skal tas vare på og gi verdifulle prosjekter og svinn skal reduseres til et minimum.

Et av hovedmålene til prosjektet er at vi skal foredle mer av laksen i Norge slik at vi bare frakter produktene istedenfor hel sløyet laks, som ellers er det vanlige i Norge. Dette vil spare mye transport og øke verdiskapning i Norge. Dessuten vil vi større grad kunne ta vare på biproduktene som hode, innvoller og bein og lage verdifulle produkter av disse. Prosjektet vil også forske på forbedrede pakkemetoder bedre kjøling i verdikjeden. Målet er at dette vil øke holdbarheten og minske svinnet. Forskning viser at miljøeffekten av redusert svinn er mye større enn den negative effekten av å produsere og avfallsbehandle emballasjen.

Prosjekteier er Salmar som produserer laks for REMA 1000. Nofima forsker på kjøling, emballering, holdbarhet og kvalitet. Prosjektet har også med et solid lag av bedrifter innen emballering, prosesseringsutstyr, pakkegasser og etiketter:   Lycro, Tommen Gram, Marel, Yara, Multivac, Keep-IT og Norsk Lastbærer Pool.

 

Les mer på Nofimas hjemmeside.