Partnere fra Tyskland, Sverige, Finland og Norge møtes for planlegging av arbeidspakkene i prosjektet. Østfoldforskning er ansvarlig for arbeidspakke 1, hvor det skal gjøres sammenstilling og analyse av data fra serveringssektoren i de fire landene, identifisere behov for supplerende data, implementering og evaluering av tiltak for reduksjon av matsvinn.

 

Les mer om prosjektet her eller på SUSFOOD2 nettside.