Sofie Østergaard fra Cernova og Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning har skrevet en vitenskapelig artikkel basert på resultatene fra Breadpack-prosjektet. I denne artikkelen har de identifisert og analysert hovedårsakene til at det kastes en betydelig mengde ferskt brød i Norge hver uke. Det primære med studien har vært å få ny kunnskap og forståelse for forbrukeratferd ved å sammenligne forbrukere som rapporterer at de ikke kaster ferskt brød, sammenlignet med forbrukere som oppgir at de kaster mer enn gjennomsnittet mengde ferskt brød ukentlig. «Storkasterne» er typisk unge familier med 3-4 personer i husholdningen, som kjøper brød hyppig og i relativt store mengder. De er langt dårligere til å ta vare på brødet i hjemmet, fryser sjelden ned brød og bruker i liten grad brødrister for å «friske opp» gammelt brød. En stor gruppe forbrukere oppfatter heller ikke at den originale emballasjen er god nok til å bevare kvaliteten på ferskt brød og ompakker brødet enten i butikk eller hjemme. Betalingsvilligheten for ny og bedre emballasje er ganske stor hos de som kaster mye brød, og de er positive til ny emballasje som kan bevare ferskheten av brødet bedre.

 

Bilde: Sofie Østergaard og Ole Jørgen Hanssen

 

Funnene i studien er viktig for aktører som jobber med utvikling av emballasje og produkter i næringsmiddelindustrien. For disse aktørene vil kunnskapen gjøre det mulig å iverksette effektive tiltak ovenfor ulike forbrukergrupper med mål om å minimere at ferskt brød kastes.

 

Du kan lese hele artikkelen i tidsskriftet Sustainability her