John Baxter har publisert en artikkel som sammenligner miljøaspektene ved gjenvinning kontra ombruk av kjøleskap. Resultatene utfordrer avfallshierarkiet og viser at ombruk ikke nødvendigvis kommer bedre ut enn gjenvinning for produkter som krever energi i bruksfasen. Nye produkter er mer energieffektive enn eldre, og elektrisitetsmiksen for bruksfasen er av stor betydning for resultatet: jo renere strøm, jo bedre kommer ombruk ut sammenlignet med gjenvinning. Arbeidet er gjennomført med finansiering fra Norsirks Miljøpris.

 

 

Artikkelen kan i sin helhet leses i tidsskriftet Journal of Cleaner Productionhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261833169X?dgcid=author