I artikkelen presenterer de en optimeringsmodell for bruk av biogassproduksjon i en region. Optimeringsmodellen ble utviklet av student Mia Bjerkestrand i hennes arbeid med mastergraden ved NMBU, og er videreutviklet av våre forskere Kari-Anne Lyng, Pieter Callewaert og Aina Elstad Stensgård. Artikkelen viser frem resultater fra 50 gårder i Vestfold, der modellen velger en av tre løsninger for hver gård: Ingen biogassproduksjon, gårdsbasert biogassproduksjon og sentralisert biogassproduksjon.

 

Modellen kan optimalisere med tanke på reduserte klimagassutslipp i regionen, økonomi til bøndene eller en kombinasjon som innebærer å pris-sette CO2-utslippene. Kort sagt viser resultatene fra bruk av optimeringsmodellen at en bør satse på storskala biogassanlegg der det er mulig. Der storskalaanlegg ikke er egnet bør en redusere risiko for gårdsanleggene hvor langsiktige med rammevilkår er viktig. Dersom det skal satses på småskalaanlegg er det nødvendig å finne en god bruk av biogassen på gården, eller å utvikle teknologi for småskala oppgradering eller ser på løsninger med rørnett til sentral oppgradering.

 

Last ned hele artikkelen på tidsskriftets nettsider.