Prosjektet "Redesign QR" har fokus på redesignprodukter produsert ved arbeidstrening hos Fretex. Dette er produkter som man antar er mer bærekraftige fordi man bruker materialer som allerede er brukt (for eksempel en skinnjakke med hull i) og lager et nytt produkt med brukte materialer. Disse typer produkter er en forutsetning for sirkulærøkonomi.

 

I denne artikkel undersøker Østfoldforskning hvordan man kan ha en robust målestokk for hva som erstattes når man kjøper et redesignprodukt. Kjøper forbrukeren det samme antall produkter eller noen ekstra? Artikkelen "Exploring sustainability metrics for redesigned consumer products" viser en ny tilnærming til dette basert på etterspørselen fra forbrukeren i stedet for å anta at et nytt redesignprodukt erstatter et annet nytt produkt fullt ut. Dette er et viktig steg på veien til mer riktige analyser av nytten ved ombruk og gjenvinning. 

 

Les hele artikkel her.