Østfoldforskning inviterer DEG til en spennende konferanse for å markere 30 år med forskningsvirksomhet knyttet til bærekraftig innovasjon/ressurseffektivitet/ livssyklusvurdering/sirkulær økonomi. Østfoldforskning har samarbeidet med ledende bedrifter i Norge, med sentrale bransjeorganisasjoner, myndigheter og miljøorganisasjoner med finansiering fra Forskningsrådet, fra Nordisk Ministerråd og EU. Denne dagen vil du få dagsaktuelle erfaringer fra hvilken nytte denne forskningen har gitt for bedrifter og samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt. Vi tror erfaringer fra bedrifter som BAMA-Gruppen, Borregaard, Fretex, Matvett og Byggevareindustrien og fra Bellona, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad Kommune vil gi idèer som kan være nyttige for grønn omstilling både i bedrifter og offentlige virksomheter.

 

Sted:    Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgaten 11

Tid:      Tirsdag 19.6 fra kl. 1000-1530, med etterfølgende forfriskninger og mingling

 

Programmet finner du her

 

Oversikt over deltakere finner du her