Sentrale i arbeidet med å forberede stiftelsesmøtet var daværende LO-sekretær Rolf-Thore Hildebrandt som ble Østfoldforsknings første styreleder, Nils Einar Nesdam fra NHO, daværende fylkesordfører Arne Øren og Knut Aarvak som ble konstituert som daglig leder fra oppstarten. Virksomheten startet parallelt i Halden og Fredrikstad i løpet av våren 1988, og den første fast ansatte var Ole Jørgen Hanssen, som fortsatt er ansatt i Østfoldforskning. Fra starten var Østfoldforskning en stiftelse, med nesten 100 stiftere bak seg i Østfold. Fra 1.7 2007 ble virksomheten gjort om til et aksjeselskap med vedtekter som sier at man skal være en ideell virksomhet som ikke betaler utbytte, men som bruker midlene på kunnskapsutvikling i regionen. Dagens styreleder Frode Kværneng har vært styreleder i det nye selskapet siden starten, og var sammen med Ole Jørgen Hanssen som den gang var daglig leder, sentrale i omstillingen til ny organisering.
 
Vi gratulerer oss selv med 30 spennende år med basis i regionalt forankret forskning i Østfold, og vil komme tilbake med mer relevant jubileumsstoff utover våren!
Intervju med Ole Jørgen Hanssen på NRK Østfold 1 mars kan du høre her.