Knut Aarvak ønsket avløsning som direktør og Ole Jørgen Hanssen tok over som direktør for Østfoldforskning fra 1.9 1995, etter å ha levert sin drgradsavhandling på NTNU. Nyansatte i Østfoldforskning i 1995 var bla. Synnøve Rubach og Egil Erstad (nå i Østfold Energi) på miljøinstituttet, Roar Varildengen innenfor bedriftsutvikling og Inger Ramstad og Geir Hansen innenfor Informasjonsteknologi (nå daglig leder i Geodata AS).

Ole Jørgen Hanssen overtok som direktør etter Knut Aarvik. Foto: Nora Homleid

 

En spesiell begivenhet i 1995 var organiseringen av en workshop på Hankø Fjordhotell der 40 forskere og industrieksperter fra over 20 land var samlet i femdager til ende, for å skrive sammen en omfattende statusrapport om hvordan livsløpsanalyser kunne benyttes som grunnlag for innovasjon og markedsføring i industrien, og for virkemiddelutvikling hos myndighetene. Arbeidet skjedde i regi av World Industry Council for Environment, der Lars Sund i Statoil var en viktig drivkraft. Det å samle så mange av verdens ledende eksperter på området på Hankø i en hel uke var unikt, og det ble arbeidet gjennom store deler av døgnet for å ha en ferdig sluttrapport før man dro. Hotelldirektøren syntes kanskje ikke utbyttet ble like godt som deltagerne, siden besøket i baren nok lå langt under pari denne uken!

Et langvarig samarbeid med sementindustrien i Norge og Norden ble startet i 1995 innenfor miljødokumentasjon og LCA, og det samme var tilfellet med stolprodusenten HÅG (nå FLOKK) og Norsk Kjøtt (nå Nortura).  Ny miljøteknologi ble utviklet gjennom forskning på elektroflokkulering og membranteknologi, og arbeidet med renere produksjon tok en ny sats når Østfoldforskning sammen med Veritas, Teknologisk Institutt, NHO og Norsk Sivilingeniørforening etablerte World Cleaner Production Society for å drive kompetanseprogrammer i Kina, Russland, Øst-Europa, Afrika og Indonesia. Audun Amundsen startet på sitt drgradsløp i 1995 knyttet til forebyggende miljøvern.

Bedriftsutviklingsinstituttet fikk god drahjelp av det regionale utviklingsprogrammet Østfold Industrioffensiv med Jan Robert Danielsen som leder. Det ble startet et større prosjekt på kundeorientert produktutvikling bla i samarbeid med Institutt for Produktutvikling i København, og et bedriftsutviklingsprosjekt innenfor totalkvalitet.  Et prosjekt på kjøpesenterutvikling analyserte og dokumenterte handelsforskyvning mellom bysentra og kjøpesentra i Østfold fra slutten av 1980-tallet og frem til 1995.

Institutt for offentlig økonomi og organisasjon fikk igangsatt et større prosjekt med analyse av omfang av og effekter av grensehandel i Østfold. Effekter på sysselsetting, servicetilbud og regional økonomi ble analysert, sammen med hva slags motivasjoner folk hadde for å dra til Sverige og handle. Fortsatt var det også stor interesse fra brukere i  Østfold og Østlandsområdet for kartlegging av effekter av sysselsettingstiltak og statlige overføringer til kommunesektoren.

På informasjonsteknologi hadde Østfoldforskning fått forskningsmidler fra Forskningsrådet til et stort prosjekt for elektronisk datautveksling i dagligvarebransjen i Norge, der 22 leverandører og grossister (forløperne til ICA og Norgesgruppen). Den første i rekken av bedriftsetableringer innenfor IT-området i Østfold fant sted i Halden i 1995, der Østfoldforskning var med og fikk etablert Frontec Norge AS i samarbeid med et større svensk IT-selskap.