Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

30 års jubileum

Østfoldforskning 1995

6. jun 2018
Veksten i Østfoldforskning stoppet ikke og fortsatte også i 1995, med ni nyansatte forskere og en stab på hele 60 ansatte forskere på slutten av året. Fra å være det sist etablerte og minste regionalt forankrede forskningsinstituttet, var Østfoldforskning med ett blant de største instituttene! Heldigvis øker omsetningen i takt med antall ansatte, og nådde 27,6 mill NOK i 1995, en økning på 4 mill NOK fra året før. Det ble også et hyggelig oversku […]

Østfoldforskning 1994

29. mai 2018
Østfoldforskning fortsetter sin «eventyrlige utvikling» også i 1994, og legger på seg både i antall ansatte, omsetning og faglig virksomhet. Alle de fire instituttene som ble etablert som egne forretningsområder i 1993, styrker sin posisjon i løpet av stiftelsens 6 fulle driftsår.   Foto: Elin Økstad (fotograf ukjent)

Østfoldforskning 1993

23. mai 2018
I sin oppsummering for 1993 ga direktør Knut Aarvak følgende karakteristikk av året sett under ett: Kraftig faglig utvikling Organisatorisk videreutvikling internt og eksternt Fortsatt vekst i omsetning og antall ansatte Anstrengt økonomi Foto: Ingunn Saur Modahl i sin første arbeidsuke. Bildet er tatt av Anne Rønning

Østfoldforskning 1992

15. mai 2018
I 1992 tok Østfoldforskning skrittet fra et forskningsmiljø i sin spede utvikling, til å slå ut i «full blomst» med fire selvstendige institutter. Instituttene var innrettet mot fagområdene miljø, informasjonsteknologi, bedriftsutvikling og offentlig økonomi og organisasjon med hver sine ledere: Audun Amundsen, Thor Harald Korpås, Øivind Holt og Knut Aarvak, som også var Østfoldforsknings direktør. Foto: Oddmund Kroken (i dag adm.dir i Østfold E […]

Østfoldforskning 1991

1. mai 2018
1991 var starten på himmelturen for Østfoldforskning, med høy vekst både i antall ansatte og omsetning, og gode økonomiske resultater! Foto: Øivind Holt (t.v) og Knut Aarvak (Kilde: Halden Arbeiderblad

Østfoldforskning 1990

25. apr 2018
Østfoldforskning fortsatte å utvikle sin virksomhet i 1990, og både omsetning og antall ansatte vokste, både i Østfoldforskning og i datterselskapet SENIT. På miljøområdet representerte 1990 oppstart av flere viktige prosjektområdet som fikk stor betydning for Østfoldforskning's videre utvikling. Foto:Ragnar Utne (t.v), Bjørn Børstad og Ole Jørgen Hanssen (Kilde: Fredrikstad blad)

Østfoldforskning 1989

17. apr 2018
1989 var Østfoldforsknings første hele driftsår, og året da kurs ble satt for satsingene innenfor miljøområdet, kommunalforskning og IKT. Optimismen blomstret og det ble ansatt 5 nye forskere i tillegg til innleid personell. Bildet øverst er av daværende administrerende direktør Stig Lyng (Foto: Halden arbeiderblad)

Østfoldforskning 1988

12. apr 2018
I serien av «Glimt fra Østfoldforsknings historie» starter vi i dag med året 1988, som var Østfoldforsknings stiftelsesår og første driftsår, og med en beskjeden start med en håndfull ansatte i Fredrikstad, Tune og Halden.  

Østfoldforskning er 30 år!

1. mar 2018
Den 1. mars feiret Østfoldforskning at det er 30 år siden stiftelsesmøte på FMV på Kråkerøy den 1.3 1988. Stifterne den gang var alle kommunene i Østfold, Fylkeskommunen, LO og NHO og flere private bedrifter.