PacKnoPlast er ett av fem næringsrettede prosjekter som ble tildelt støtte fra Forskningsrådet, med mål om å skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. PacKnoPlast er et resultat av forstudien Bærekraftig plast, også finansiert av Forskningsrådet. Forstudien viser at produkter med kort levetid, fremfor alt emballasje og spesielt emballering av næringsmidler, samt engangsartikler av plast og fiskeutstyr utgjør de største kildene til plastavfall i havet.