Nye tall Østfoldforskning har utarbeidet fra ForMat-prosjektet viser at det har skjedd en reduksjon i mengden matsvinn totalt sett i verdikjeden. Fra en jevn økning i våtorganisk avfall som matsvinnet er en del av fra 1995-2010 (SSBs avfallsstatstikk), har mengden matsvinn blitt redusert de siste fem årene. −Utviklingen er med andre ord snudd fra en økende trend til en reduksjon i mengden matsvinn fra 2010 til 2015, noe som vakte stor begeistring på ForMat-konferansen i Oslo i dag. Sluttrapporten som er ført i pennen av Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen presenteres på konferansen, og inneholder forbedringer knyttet til datagrunnlag og analyse som bidrar til mer korrekte resultater.

Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger, og siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 %. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.  Rapporten kan lastes ned fra Matvetts hjemmesider eller fra Østfoldforsknings hjemmesider.

 

Begge rapportene fra ForMat (kartleggingsresultatene og oppsummering av prosjektet) er nå omtalt og lagt ut på Matsvinns hjemmeside.

 

Her finner du alle resultatene og rapportene som ForMat har produsert siden prosjektstarten i 2010.