Hanne Møller fra Østfoldforskning presenterte både ForMat-prosjektet og de to nordiske prosjekter om redistribusjon og datomerking. Det var stor interesse for prosjektene og i etterfølgende gruppediskusjoner kom det frem mange relevante punkter for videre nordisk arbeid med dette. Her er den svenske rapporten om matsvinn som tilsvarer de norske ForMat-tallene. Den største forskjellen i datagrunnlaget er at det i Sverige også er gjort en måling av mengde matsvinn som kastes via avløpet (eks. melk og kaffe).