Første møte i EU-plattformen er i Brussel tirsdag 29.11, og der skal Østfoldforskning og Matvett delta sammen med Landbruks- og Matdepartementet fra Norge. Østfoldforskning, Nofima og Matvett deltar som gruppe og er valgt ut med basis i arbeidet som er gjort gjennom ForMat-prosjektet i Norge, de nordiske matsvinnprosjektene i regi av Nordisk Ministerråd og EU-prosjektet FUSIONS. Norge har utviklet metodikk og datagrunnlag for måling av matsvinn gjennom verdikjeden som er unik i Europa, og har også kommet lenger enn de fleste andre land i organisering av samarbeid om reduksjon av matsvinn gjennom hele matkjeden og med myndighetene. Fra Østfoldforskning møter Ole Jørgen Hanssen og fra Matvett daglig leder Anne-Grete Haugen, som for øvrig også er født og oppvokst i Fredrikstad!

 

Interessen for Østfoldforsknings forskning på matsvinn er for øvrig stor internasjonalt. Tirsdag denne uken var Ole Jørgen Hanssen i Helsinki på Nordregio-forum og presenterte erfaringer fra de nordiske prosjektene på matsvinn (se foto under), mens Hanne Møller presenterte de samme erfaringene på seminar i regi av Miljøstyrelsen i Danmark i København på torsdag!

 

Ytterligere informasjon kan mottas fra Ole Jørgen Hanssen, telefon: 90727977; e-post: ojh@ostfoldforskning.no