Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg er eier av prosjektet. Asfaltentreprenører som NCC, Skanska, Veidekke og PEAB deltar i arbeidsgruppen sammen med EPD-Norge, Statens Vegvesen, Vegteknisk Institutt og Østfoldforskning for å sikre at miljøinformasjonen som rapporteres i EPDene blir objektiv, sammenlignbar og på en form som hjelper byggherrene å stille miljøkrav i sine anbudsprosesser.