I september i år ble alle aksjer i selskapet solgt til tidligere direktør i Østfoldforskning Trond Edvardsen, gjennom sitt selskap EK-Kapital. Selskapet forblir lokalisert på Værste i Fredrikstad.