På denne konferansen deltok et bredt utvalg av forskere fra hele verden og presenterte resultater i forskningsfronten på feltet mat og miljø. Fra Østfoldforskning deltok Hanne Møller og Erik Svanes med 3 presentasjoner. Erik presenterte en studie gjennomført av RISE i Sverige om skogsblåbær og foreløpige resultater fra prosjektet FoodProFuture om planteprotein. Hanne presenterte prosjektet Meat 2.0 som handler om effektivisering av nedskjæring av gris. På konferansen ble det presentert mange nye og interessante forskningsresultater, både med hensyn til metode og anvendelse. Tema på parallelle sesjoner var blant annet "From farm to table, food security "og "Sustainable resource use»

 

Du kan lese mer om prosjektet FoodProFuture her og prosjektet Meat 2.0 her.