Fretex, Røde Kors, H&M, Oslo Kommune, Norsk Gjenvinning, Virke, Kompass & Co, Miljøagentene og Østfoldforskning gikk sammen om å arrangere en dugnad med fokus på gjenbruk og resirkulering av klær og tekstiler. Dugnaden hadde til formål å gjøre det like naturlig å levere inn klær og tekstiler som å pante flasker! –   Så selv om dugnadsdagen var den 18. september er målet økt bevissthet hele året i forhold til hva hver enkelt av oss gjør med våre brukte tekstiler.

Det er mange som trenger eller ser verdier i det du ikke lenger bruker. Gi det et nytt liv!

Mere info om dugnaden på Facebook.