Utover dette, bidrar 2 norske forskere (begge fra SSB) i arbeidet med metoderapporten. Det andre forfattermøtet gikk av stabelen i Victoria Falls i Zimbabwe i slutten av september 2017 og samlet ca 150 forfattere fra hele verden. Med bakgrunn i resultatene herfra skal First Order Draft sendes på høring blant internasjonale fageksperter den 20. november. Endelig ferdigstillelse av metoderapporten forventes å bli publisert sommeren 2019.