I møtet diskuterte deltakere fra hele verden hvilket metodegrunnlag som bør legges til grunn for måling av matsvinn, hvilke definisjoner og systemgrenser som bør brukes, metodikk for utarbeiding av nasjonal statistikk samt hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å redusere matsvinnet. FN skal bruke innspillene fra møtet til å uforme retningslinjer for hvordan bærekraftsmålet skal oppnås.

Gjennom ForMat og det pågående KuttMatsvinn2020-prosjektet har Østfoldforskning utarbeidet nasjonalt statistikkgrunnlag over mengdene og sammensetningen av matsvinnet i Norge, og sammen med bransjeavtalen om redusert matsvinn gjør dette den norske modellen for matsvinnarbeid svært interessant i internasjonal sammenheng.

Møtet tok sted ved FNs Ernærings- og Landbruksorganisasjons (FAO) hovedkvarter i Roma, der 25 representanter fra hele verden samt utvalgte delegater fra FAO var representert. Bildet av Aina er tatt fra taket til FAOs hovedkvarter, der du kan se Colosseum i bakrunden.