Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Notat tilleggsanalyser til OR 14.16 Ver. 1.0 ( LCA of beverage container production, collection and treatment systems )

Ver.1.0

Østfoldforskning har, på oppdrag for Infinitum AS, gjennomført følgende tilleggsanalyser til studien «LCA of beverage container production, collection and treatment systems» (Raadal et al., 2016):

  1. Beregning av sparte CO2-utslipp når energien fra forbrenning av PET-flasker benyttes til varmeproduksjon som erstatning for andre energibærere.
  2. Nytt scenario med 100% v-PET og 0% r-PET i «Optimised scenarios for Infinitum’s system for PET bottles».

 

Resultatene og beskrivelse av hvilke forutsetninger som inngår i analysene er presentert i det følgende. Funksjonell enhet er, tilsvarende som i OR 14.16, produksjon, innsamling og behandling av PET-flasker benyttet til distribusjon av 1000 liter drikkevare (tilsvarer 36 kg PET).

 

 

 

Download PDF