Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Food Redistribution in the Nordic Region

Phase II: Identification of best practice models for enhanced food redistribution

Beskrivelse av prosjektet:

Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighetsorganisasjoner. Prosjektet er inndelt i tre faser der første fasen (2014) fokuserte på å gi et første innblikk i organisering av redistribusjonsaktivitetene i de fire nordiske landene samt kartlegge gjeldende regelverk forbunnet med redistribusjon. Andre fasen (2015) identifiserte «best practices» innen lovgivning, organisering, kvalitetssikring og registrering i de fire nordiske landene og presenterte anbefalinger til redistribusjonsaktører, donorer og myndigheter. Tredje og siste fasen (2016) fokuserer på å implementere anbefalingene i lokale kontekster i de fire nordiske landene med det formål å øke og forbedre redistribusjonen av overskuddsmat. I Norge utføres tredje fasen i Fredrikstad i samarbeid med Fredrikstad Kommune, Matsentralen i Oslo og en rekke matbutikker, matprodusenter og veldedighetsorganisasjoner.

Resultater og anbefalinger fra prosjektet bidrar direkte til utviklingen av nye retningslinjer for redistribusjon i EU gjennom deltakelse i EU arbeidsgruppen for reduksjon av matsvinn.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd som del av initiativet «Norden – ledende innen grønn vekst». Østfoldforskning er prosjektleder og utfører prosjektet i samarbeid med IVL i Sverige, Luke i Finland og PlanMiljø i Danmark. Nasjonale myndigheter, matbanker og veldedighetsorganisasjoner har også vært involvert i alle tre fasene av prosjektet.

 

Denne rapporten fra Nordisk Ministerråd ser nærmere på mulighetene for redistribusjon som middel til å redusere matsvinn i de nordiske land. Østfoldforskning har i samarbeid med IVL i Sverige, Luke i Finland og PlanMiljø i Danmark forsket på utfordringer og muligheter innen redistribusjon av overskuddsmat fra produsenter og butikker til matbanker og veldedighetsorganisasjoner. Rapporten peker bl.a. på økt samarbeid mellom de ulike aktørene og forbedret finansiering av redistribusjonsaktiviteter som sentrale fokusområder. Rapporten presenterer dessuten konkrete anbefalinger til både redistribusjonsaktører, donorer og myndigheter. Forskningsgruppen er nå i gang med tredje og siste fasen av prosjektet som skal se nærmere på hvordan anbefalingene kan implementeres hos lokale aktører og donorer.

Download PDF