Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Research areas

Latest news from Østfoldforskning

Østfoldforskning 1995

Veksten i Østfoldforskning stoppet ikke og fortsatte også i 1995, med ni nyansatte forskere og en stab på hele 60 ansatte forskere på slutten av året. Fra å være det sist etablerte og minste regionalt forankrede forskningsinstituttet, var Østfoldforskning med ett blant de største instituttene! Heldigvis øker omsetningen i takt med antall ansatte, og nådde 27,6 mill NOK i 1995, en økning på 4 mill NOK fra året før. Det ble også et hyggelig overskudd på litt over 1 mill NOK fra driften i 1995.

Bilde: Synnøve Rubach (foto Nora Homleid)

SirkulærPlast

Project vision: In a circular economy industrial designers will be able to access the knowledge and materials to enable them to choose recycled plastics as raw materials for new products. Producers wi […]

EPD - transport calculator tool launched

EPD-Norway and Østfold resarch are now launching a new online tool - The EPD transport calculator. The EPD tool is designed to calculate enviromental impact from transport of building materials.