Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Data for Exilva mikrofibrillert cellulose er publisert i LCA-databasar

Exilva blir produsert ved Borregaard sin flaggskipfabrikk for mikrofibrillær cellulose (MFC) i Sarpsborg. Gjennom eit Horizon 2020-prosjekt i EU har Østfoldforskning brukt livsløpsanalyse (LCA) som eit verktøy for å vurdere dei miljømessige egenskapane til Exilva mikrofibrillert cellulose. I samband med dette har fire datasett med livsløpsinformasjon vorte publisert i to offentleg tilgjengelege databasar 

Generelt er det få LCA-data som er tilgjengeleg gratis, og fram til no har ingen LCA-data for mikrofibrillert cellulose vore tilgjengeleg. Difor er det eit framskritt for LCA-samfunnet å få tilgang til åpent tilgjengelege LCA-data for MFC. Dette vil gjere det muleg for LCA-utøvarar å lage egne modellar av produktsystem som inneheld MFC, noko som kan vere nyttig for forsking og produktutvikling. Forhåpentlegvis kan dette føre til produktutvikling og reduserte miljøbelastningar for fleire produkt.   

 

Veileder for trygg gjenbruk av mat

Den 16.10. presenterte Pieter Callewaert tall og resultater for matsvinn i serveringsbransjen på forum i KuttMatsvinn2020, som viser at mange serveringssteder allerede har nådd målet om 20% reduksjon […]

Østfoldforskning søker forskere.

Fast stilling som miljøforsker med fokus på LCA, sirkulær økonomi og verdikjedeanalyser i Østfoldforskning utlyst med frist 20. oktober. Her kan du se stillingsannonsen.