Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability

Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences.

Fosfor er en begrenset ressurs som det er for mye av i områder med mange husdyrgårder og for lite av i andre regioner. Målet med studien var å undersøke om ulike tilnærminger for fordeling av fosfor kan gå på bekostning av andre miljøproblemer, som global oppvarming og forsuring. Det ble utført en livsløpsanalyse der en så må miljøbelastningene ved å fordele gjødselressurser fra Rogaland (med høye fosforverdier) til Akershus (med lave fosforverdier). Den mest lovende løsningen viste seg å være biogass med separering av bioresten ved hjelp av dekantersentrifuge.

 

Fredrik forsvarte sin doktorgradsavhandling

Fredag 31. mars forsvarte Fredrik Moltu Johnsen doktorgradsavhandlingen sin ved Aalborg Universitet. Avhandlingen har tittelen "The development of a weighting method for use of life cycle assessments […]

Østfoldforskning om elbil-utslipp.

Forsker Andreas Brekke hos oss har undersøkt hvor mye klimagasser elbiler totalt slipper ut i sitt livsløp. Dette har blitt publisert på TV2 og artikkelen kan du lese her.

Sluttkonferanse i det nordiske matsvinnprosjektet.

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Østfoldforskning og det nordiske matsvinnprosjektet i regi av Nordisk Ministerråd planlagt sluttkonferanse for prosjektet på Gardermoen 27.april.