Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Ny direktør i Østfoldforskning

Ellen-Marie Forsberg tiltrer 8. oktober stillingen som direktør i ØF AS. Hun har 11 års erfaring fra oppdragsforskning på Arbeidsforskningsinstituttet (nå del av OsloMet – Hovedstadsuniversitetet), der hun har vært leder for forskergruppa for ansvarlig innovasjon siden 2011 og forskningssjef i perioden 2015 til 2018. Forsberg har ledet to EU-prosjekter innenfor ansvarlig innovasjon, i tillegg til en rekke norske prosjekter, og har jobbet mye med både forskningspolitikk og forskningsetikk. Nå er hun klar for å ta skrittet over i fulltids lederstilling og gå fra ansvarlig til bærekraftig innovasjon.

Østfoldforskning 1995

Veksten i Østfoldforskning stoppet ikke og fortsatte også i 1995, med ni nyansatte forskere og en stab på hele 60 ansatte forskere på slutten av året. Fra å være det sist etablerte og minste regionalt […]