Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Østfoldforskning 1993

I sin oppsummering for 1993 ga direktør Knut Aarvak følgende karakteristikk av året sett under ett:

  • Kraftig faglig utvikling
  • Organisatorisk videreutvikling internt og eksternt
  • Fortsatt vekst i omsetning og antall ansatte
  • Anstrengt økonomi

Foto: Ingunn Saur Modahl i sin første arbeidsuke. Bildet er tatt av Anne Rønning

Innspillsmøte om engangsartikler av plast

Klima- og miljødepartementet viser til at «det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere bruken av engangsartikler». 20.april 2018 inviterte statsråd Ola Elvestu […]