Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Rapport om metodar og system for kartlegging av matsvinn i landbruket

Etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Østfoldforskning gjennomført et forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren. Rapporten ble levert før påske og er en del av oppfølgingen av bransjeavtalen om å redusere matsvinn.

Østfoldforskning er 30 år!

Den 1. mars feiret Østfoldforskning at det er 30 år siden stiftelsesmøte på FMV på Kråkerøy den 1.3 1988. Stifterne den gang var alle kommunene i Østfold, Fylkeskommunen, LO og N […]

Kunnskapsbidrag: SusValueWaste teknisk kort nummer 1

Livsløpsvurdering (LCA) er en utbredt metode for å måle miljøpåvirkning fra produkter og tjenester. Til tross for at LCA er veletablert, er det fortsatt elementer i metodikken som diskuteres. SusValue […]