Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Med hytta på tur - hvor miljøvennlig er det?

De siste årene har det vært en stor økning i salget av bobiler i Norge. Majoriteten av bobileierne er godt voksne, og de fleste ferie- og fritidsreisene foregår i Norge. På oppdrag fra Norges Caravanb […]

Generalforsamling i SYLFEED-prosjektet

I SYLFEED-prosjektet jobber den franske bedriften Arbiom med å etablere et fullskalaanlegg for produksjon av protein fra trevirke. Foto: Ingunn Saur Modahl

Mulighetsstudie biogassanlegg Helgeland

Forprosjektet «Blå-grønn BIOGASS Helgeland – Biogassanlegg baser på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor» (heretter kalt prosjektet) ble initiert på et møte sommeren 2016 avholdt av Alsta […]

Vellykket jubileumskonferanse

Fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård åpnet jubileumskonferansen som vil bli husket av mange. Begge omtalte i sine gratulasjoner Østfoldforskning som et unikt forsknings […]