Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lær mer om vårt 30 års jubileum

Les mer om vårt 30 års jubileum

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Østfoldforskning 1992

I 1992 tok Østfoldforskning skrittet fra et forskningsmiljø i sin spede utvikling, til å slå ut i «full blomst» med fire selvstendige institutter. Instituttene var innrettet mot fagområdene miljø, informasjonsteknologi, bedriftsutvikling og offentlig økonomi og organisasjon med hver sine ledere: Audun Amundsen, Thor Harald Korpås, Øivind Holt og Knut Aarvak, som også var Østfoldforsknings direktør.

Foto: Oddmund Kroken (i dag adm.dir i Østfold Energi)

Innspillsmøte om engangsartikler av plast

Klima- og miljødepartementet viser til at «det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere bruken av engangsartikler». 20.april 2018 inviterte statsråd Ola Elvestu […]