Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Referansegruppemøte i prosjektet Redesign QR

Mandag 25. april ble det første referansegruppemøtet i prosjektet Redesign QR gjennomført. Det treårige prosjektet fikk tidligere i år tilsagn om finansiering fra Oslofjordfondet.

Sneversynt miljøjournalstikk

I programmet Schrødingers katt 18. februar tar man opp påstanden om det virkelig er bedre for klima å spise kortreist mat enn langreist mat. I programmet påstås det at det motsatte er tilfelle for tom […]