Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje - Sirkulær Økonomi i praksis

Norner Research AS skal lede «FuturePack», et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje, i tråd med sirkulær økonomien. Østfoldforskning deltar i prosjektet og deres rolle er knyttet til arbeidet med bærekraftsvurderinger for polymerproduksjon fra biomasse og gjennomvunnet plast. Østfoldforskning skal også utarbeide LCSA (livsløpsbaserte bærekraftsvurderinger) for utvalgte case innenfor plastemballasje. Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.